หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-16 22:19:18บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน 

ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายวรงค์ ชื่นครุฑ หัวหน้ากลุ่ม Decagram : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันที่ 13 กันยายน 2564)