หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – office ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – office ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-16 01:31:25


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมนำเสนอผลงาน 

การพัฒนารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – office

ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นางสาวปาณิสรา นิตุธร หัวหน้ากลุ่มย่อย 1 การพัฒนารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – office บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันที่ 13 กันยายน 2564)