หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV นำเสนอผลงานในโครงการ 8 ครัวเรือน
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV นำเสนอผลงานในโครงการ 8 ครัวเรือน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-16 14:42:45


อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV

นำเสนอผลงานในโครงการ 8 ครัวเรือน

อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบครัวเรือนในโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (ประจำปีงบประมาณ 2564) “ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม” ให้สัมภาษณ์รายการ Talk Today สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 โดยนำเสนอเมนูขนมชั้น จากครัวเรือนที่ 5 ร้านขนมใส่ไส้คุณจุฑาทิพย์ (วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564)