หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัด “Meetingเราไม่ห่างกัน” ในหัวข้อ “การขอทุนวิจัย”
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัด “Meetingเราไม่ห่างกัน” ในหัวข้อ “การขอทุนวิจัย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-16 13:39:38


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัด “Meetingเราไม่ห่างกัน”

ในหัวข้อ “การขอทุนวิจัย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00-20.30น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมออนไลน์ Meetingเราไม่ห่างกัน” พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การขอทุนวิจัย”