หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-16 14:24:24


เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ  ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ. นครนายก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย