หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย SCI SSRU Mini Conference 2021
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย SCI SSRU Mini Conference 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-16 00:47:36


รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย โครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่3 (ออนไลน์) SCI SSRU Mini Conference 2021 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา