หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-17 14:21:57


วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชาการ รอบ 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อทบทวนตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานกำหนด


ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา