หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารงานและ การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 2/2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารงานและ การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 2/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:58:25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารงานและ

การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 2/2567

   วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 2/2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัสหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet