หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-25 15:15:26
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นางสาวพันธกานต์ ตั้งวศินธรรม นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนท์เชิงสร้างสรรค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม (Admin : พี่พั้นซ์)
https://sci.ssru.ac.th/news/view/1512256601
www.sci.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #สวนสุนันทา #คณะวิทย์ #วิทยาศาสตร์