หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 11:56:32


บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง

การดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565