หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-10-15 15:53:15


เมื่อวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 : 2017” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ขอรับบริการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรรนิภา ธีระจินดาชล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ISO /IEC 17025 จากบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ แอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย