หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมให้ข้อคิดเห็นในหัวข้อ“โรงไฟฟ้าชีวภาพกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืน” ให้กับกลุ่มนักศึกษา 4 ภาค ที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)
ประชุมให้ข้อคิดเห็นในหัวข้อ“โรงไฟฟ้าชีวภาพกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืน” ให้กับกลุ่มนักศึกษา 4 ภาค ที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-15 23:14:12


ประชุมให้ข้อคิดเห็นในหัวข้อ“โรงไฟฟ้าชีวภาพกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืน”  

ให้กับกลุ่มนักศึกษา 4 ภาค ที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด 

กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมให้ข้อคิดเห็น ในหัวข้อ“โรงไฟฟ้าชีวภาพกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืน”  ให้กับกลุ่มนักศึกษา 4 ภาค ที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) (วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564)