หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดสอนการทำไอศครีมโยเกิร์ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดสอนการทำไอศครีมโยเกิร์ต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 10:24:05

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดสอนการทำไอศครีมโยเกิร์ต

เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดสอนการทำไอศครีมโยเกิร์ตแปรรูป โดยมี อาจารย์นันทพร อัคนิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาและเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม รหัสวิชา FSC4415