หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ( We Fitness Thailand) แนะแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ( We Fitness Thailand) แนะแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-03 12:39:59

บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ( We Fitness Thailand) แนะแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ( We Fitness Thailand) ได้มาแนะแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ใน วี ฟิตเนส โซไซตี้ (WE Fitness Society) และเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเป็นวิทยากรแนะนำในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา