หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ "ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา"
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ "ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-15 18:53:24


เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ "ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา" ณ ห้องประชุม 26103 โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ottmar Jost มาเป็นวิทยากรให้ความรู้


ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา