หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ “Big Cleaning Day”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ “Big Cleaning Day”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-15 11:52:54


วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดโครงการจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ “Big Cleaning Day” ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2564 ซึ่งจัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะร่วมบำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะที่ดีต่อต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน


ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา #BCD_SCI_SSRU