หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:08:46

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการชีวะชาววังให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีบุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง  เป็นผู้ให้บรรยายความรู้แก่นักศึกษา