หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:51:30

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


    วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมี นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. วิเทศ ศรีเนตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ดแอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ เป็นตัวแทนอาจารย์ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา