หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-11 15:53:47

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผลักดันการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด

      ในภาคเรียนที่ 2/2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการผลักดันการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด เต็มรูปแบบทั้งรายวิชา จำนวน 15 รายวิชา ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดการเรียนการสอนในส่วนรายวิชาอื่นๆของคณะวิทย์ฯ ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริดสอดแทรก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษามากยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย