หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์รับมอบเครื่องนวดแป้งขนมปัง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์รับมอบเครื่องนวดแป้งขนมปัง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-15 11:43:08


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบเครื่องนวดแป้งขนมปัง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการของสาขาวิชา รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนใช้เพื่องานบริการวิชาการให้กับชุมชน