หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-09 14:16:42

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2565

                วันพุธที่  14  ธันวาคม  2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2565  พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะฯ ณ  ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี