หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หารือร่วมกับ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะสำหรับโลกยุคใหม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หารือร่วมกับ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะสำหรับโลกยุคใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-26 14:42:07


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หารือร่วมกับ 

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะสำหรับโลกยุคใหม่


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาอาชีพและทักษะสำหรับโลกยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตของทั้ง 2 สาขาวิชา