หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-25 12:27:21

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร