หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-14 01:44:02


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันที่ 12 ตุลาคม 2564)