หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล "ระดับดีมาก" ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล "ระดับดีมาก" ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-10-14 08:11:22

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล "ระดับดีมาก" 

ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564


           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยพร  ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ระดับดีมาก (ระดับเงิน) จาก นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมินโครงการ Green Youth ประจำปี 2564 จากผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 59 แห่งทั่วประเทศ  ณ  โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี