หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-07-14 16:15:38


สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์แขนงวิชาชีววิทยา และ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมแนะนำการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ (วันที่ 7 กรกฎาคม 2564)