หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:41:44

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ 

 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการจัดงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามระบบ PDCA เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี