หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:36:44

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Science (ICEBTS) 2024 ในระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2567 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน