หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:31:49

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา