หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2567
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:23:07

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม และ รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ ณ ห้องประชุมสภาวิชาการ ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา