หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > อาจารย์วิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
อาจารย์วิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-14 11:41:12


อาจารย์วิทย์ ฯ สิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

             เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับเชิญจากส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (QIEM) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ทบทวนบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้พนักงานปฏิบัติงานสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่บุคลากรสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายระบุ เป็นการบรรยายในระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้