หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-25 14:56:34

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์

    ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี เพื่อหารือแนวทางการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การดำเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและหารือการดำเนินงานเพื่อหารายได้ในปี พ.ศ. 2567 ทั้งการรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การดำเนินงานวิจัย และการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ