หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ โครงการ U2T จังหวัดสิงห์บุรี
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ โครงการ U2T จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-26 14:40:30


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ โครงการ U2T จังหวัดสิงห์บุรี


วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ โครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลคอทรายและตำบลค่ายบางระจัน โดยทางคณะจะเริ่มลงพื้นที่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้