หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-25 12:23:48

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

       เมื่อวันจันทร์ที่  13 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรและนักศึกษาเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ณ ห้องแนะแนว ชั้น 1 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน