หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > อาจาย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ร่วมประชุมหารือการต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย
อาจาย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ร่วมประชุมหารือการต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-13 16:40:15


อาจาย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ร่วมประชุมหารือการต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนอาจาย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ร่วมประชุมหารือทางออนไลน์ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ที่จะจัดทำขึ้นใหม่ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำร่าง MoU ฉบับใหม่มาหารือเบื้องต้นในกรอบความร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน และสู่การผลิตกำลังคนในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนวัตกรรมดิจิทัล และด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup ต่อไป