หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-13 11:30:28


ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 โดยมีผู้เชียวชาญจากบริษัทยูไนเต็ด เอนจิเนียริ่งคอลซัลแตนท์ (UAE) เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์คาดหวังว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้รับรองมาตรฐาน  ISO/IEC 17025 ภายในปี 2564 นี้