หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ)
ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-13 11:32:59

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำรูปเล่มวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (Vol.8 No.1,2021) และ การปรับปรุงเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา