หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยยาแนวพื้นกระเบื้องหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยยาแนวพื้นกระเบื้องหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-27 11:02:35

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยยาแนวพื้นกระเบื้องหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ช่วยยาแนวพื้นกระเบื้องหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการจัดการบ้านและครอบครัว HEC 1104 จัดสอนโดย อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา