หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567
ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:21:19

ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567

   วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรองคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา