หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างน้ำในโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ คลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างน้ำในโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ คลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-13 02:37:05


ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในบริเวณคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ โดยใช้พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่าบีโอดี (BOD) แอมโมเนีย โคลีฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม