หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารชาวครัว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารชาวครัว

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-11 15:25:23


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารชาวครัว

     ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณาจารย์จากสาขาคหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารชาวครัว โดยได้เรียนเชิญ หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ