หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-24 13:26:37

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


          เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในหัวข้อเรื่อง “ The First Regional Leadership Forum in Research Governance on Supporting Sustainable Research Ecosystems in Higher Education Institutions in the GMS and Timor-Leste” ณ  โรงแรมเอเชียกรุงเทพ  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร