หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือการทำความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนมะนาวบ้านแพ้ว
คณะวิทยาศาสตร์ฯ หารือการทำความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนมะนาวบ้านแพ้ว

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:22:51


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน หารือร่วมกับ คุณนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ สู่การเป็น Startup ผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต