หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:17:29

ศูนย์วิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 และวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ (ผู้จัดการคุณภาพ) รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (ผู้จัดการวิชาการ) พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจติดตามเพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งผลจากการรับการตรวจติดตามในครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างมากจากทีมตรวจติดตามจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง ได้อย่างถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ