หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกอบอาหารยุโรป โดยเชฟมืออาชีพ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกอบอาหารยุโรป โดยเชฟมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-12 16:55:40


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกอบอาหารยุโรป โดยเชฟมืออาชีพ 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการประกอบอาหารยุโรปแบบมืออาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก เชฟปุ๊ - จตุพร จึงมีสุข โค้ชผู้ฝึกเชฟเยาวชนทีมชาติไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาอาหารยุโรป ซึ่งสอนโดย อาจารย์นฤมล เปียซื่อ

โดยมีเมนูในการอบรม ดังนี้

1. Butter poached tiger prawn with Green salad, Potato Soufflé' and Bisque foam 

2.Roasted stuffed chicken with Glazed potato ,butternut pumpkin puree and Thyme Jus

3. Raspberry tart deconstruction with Vanilla Ice-cream