หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 11:43:48

ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ครั้งที่ 1/2566

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ โดยมี อาจารย์ภาชญา  เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีการมอบนโยบายจากคณะฯ ให้กับอาจารย์เพื่อดำเนินงานในระดับสาขาวิชา ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์