หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมหารือกับทีมผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประชุมหารือกับทีมผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 11:40:08


ประชุมหารือกับทีมผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นำโดย รองสาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมหารือกับทีมผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการขับเคลื่อน MOU ร่วมกันในด้านการยกระดับหลักสูตร  การวิจัย การบริการวิชาการ การใช้ศักยภาพของเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet