หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤตโอกาสมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤตโอกาสมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-11 15:14:06


ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤตโอกาสมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหารร่วมประชุมวิเคราะห์วิกฤต โอกาสมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google meet (วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564)