หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-11 17:42:08


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรม โครงการเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โดย คุณสุรีพร อินทร์เมือง ครูพี่หวาน-Kru Whan : English On Air ” ผ่านระบบ Google Meet