หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศในการทำแผนที่เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม"
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศในการทำแผนที่เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-11 17:39:13


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรม

"การประยุกต์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศในการทำแผนที่เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม"

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศในการทำแผนที่เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดย ดร.ชมชนก อรุณปลอด ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  การอบรมดังกล่าวเป็นการเสริมทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม